КОМФОРТ И СТИЛ ЗА ВАШЕТО ЦВЕТНО ПЕТЪНЦЕ!

Условия за ползване

Условия за Ползване:

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговеца предоставя услуги на потребителите си посредством детски онлайн магазин „Петънца”. Тези условия обвързват всички потребители.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на petunca.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на страницата на детски онлайн магазин „Петънца”  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
  

II. ДОСТАВКА

6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице.. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
7б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

8. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на детски онлайн магазин „Петънца”.

9. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

10. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

11. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на детски онлайн магазин „Петънца”.

12.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


 IV. ИЗМЕНЕНИЯ 

13. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи Условия на основание промени в законодателството. Търговецът  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите Условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

Детски онлайн магазин "Петънца" гарантира на своите клиенти, че всички данни, които предоставят се използват единствено с цел качествено и максимално удобно за тях обслужване. Информация на трети лица не се предоставя, с изключение на куриерските фирми, които извършват доставката!

Клиентите предоставят информацията необходима за изпълнение на поръчката им доброволно! 

Клиентите имат възможност да променят информацията въведена при регистрацията!

Информацията подадено от клиентите се обработва съгласно Закона за защита на личните данни!

VI.  ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Детски онлайн магазин "Петънца" Ви дава възможност да замените един продукт за друг или да върнете закупения от Вас продукт и да си получите парите обратно в 10 девен срок от получаването му, само ако са спазени следните условия:

Продуктът трябва да бъде в оригиналния си вид!

Опаковката не трябва дабъде нарушена!

Етикетът не трябва да е премахнат! Няма следи от употреба- не е носен, пран, гладен и тн.!

Разходите за връщане или замяна на продукт са за сметка на клиента!  

Ако някое от условията е нарушено, продуктът ще бъде върнат на клиента и сумата  няма да бъде възстановена!